Rising Star Hordaland 2014

North Sea Electronics AS received the "Rising Star Hordaland 2014" award at the First Tuesday event the 9th September 2014. The prize is initiated by Deloitte.

Rising Star Hordaland 2014.jpg

From left: Geir Lasse Kaldestad (CEO), Richard Fyhn (CTO), Jon-Osvald Harila (Partner @ Deloitte) and Helge Stormoen (Business Council Bergen)

Kriteriene

Av objektive kriterier som blir lagt til grunn ved kåringen, må selskapet vise til minimum omsetningsvekst på 20 % i løpet av de siste tre årene, ha hovedkontor i Hordaland og majoritet av privat kapital.

Videre skal produktet eller tjenesten som genererer omsetningen gjenspeile nytenking og innovasjon i stor grad. Deloitte ønsker å hedre identifiserbar kompetanse og teknologi som oppleves nytt i markedet, såkalt radikal innovasjon.

– Hensikten med prisen er å hedre innovasjons- og gründerbedrifter som kan stå som eksempel til etterfølgelse, sier partner i Deloitte og Rising Star-ansvarlig, Jon-Osvald Harila.

Juryen

Juryen består av: professor Tor Aase Johannessen fra Norges Handelshøyskole, Marianne Møgster, finansdirektør i DOF og partner Hogne Tyssøy fra Holberg Forvaltning

Juryens begrunnelse

«North Sea Electronics får prisen for sine innovative og høykvalitets produkter rettet mot de mest krevende kunder, oljeselskapene. Selskapet har utviklet produkter som er i verdensklasse og som tåler høyt trykk og temperatur. Bedriften har en komplett portefølje av elektronikk for nedihulls-/wireline verktøy. De skal fungere under særs krevende rammebetingelser til vedlikehold og analyse av olje- og gass brønner i sanntid. Produktet et beskyttet gjennom avanserte algoritmer, som ikke kan gjenskapes av konkurrenter. De kombinerer programmering og kretskortutvikling for å utvikle kvalitetsprodukter innenfor sin nisje. Det unge selskapet hevder seg mot verdensledende konkurrenter og har via bred kunnskap på sitt felt, muligheten til å vokse videre."

Medieoppslag: