ABB pris for Bachelor oppgave

Simon Voigt Nesbø som har utført sin bachelor oppgave hos NSE (tidl. Marin-Innovasjon AS), ble denne uken tildelt årets ABB-pris. Oppgave har bestått av å utvikle elektronikk med tilhørende kildekode til en mini-ROV. Prisen er på 20.000 kroner og vil bli delt ut i Grieghallen den 15.august kl.13.00.

 

Juryens begrunnelse:

”Oppgaven har gått ut på å lage en Mini-ROV med komplett fjernstyring og videobilde for NSE. I dette arbeidet har Nesbø vist stor grad av selvstendighet og nytenking; når det gjelder valg av løsninger, utlegg av kretskort, programmering, interface av de ulike delene og uttesting. I arbeidet har bedriften fått anledning til å prøve ut nye løsninger, noe som igjen har bidratt til å øke bedriftens kompetanseområde innen fagfeltet.

Om arbeidet sier veileder ved institutt for elektrofag at vanskelighetsgrad og arbeidsmengde i prosjektet har vært svært høyt, men at Nesbø har gjennomført arbeidet på en imponerende god måte. Arbeidet er av en kvalitet langt over det man kan forvente i en bachelor oppgave.

Ved avdeling for ingeniørutdanning har Simon Voigt Nesbø vært en positiv og læringsvillig student, og bidratt til å skape et godt læringsmiljø i klassen. Dette understrekes både av faglærere ved instituttet og av medstudenter”

Nesbø og NSE har hatt et tett forhold det siste året, noe som begge parter har nytt godt av. Nesbø har nå sommerjobb hos NSE for andre år på rad, i tillegg til at han har jobbet deltid ved siden av studiene. Gode resultater fra skole, og personlig oppmøte var de avgjørende faktorene for at Nesbø ble utvalgt blant jobbsøkerne. 

NSE gratulerer og ønsker lykke til med videre studier i USA.