Well Innovation AS

Development of "Impact Measurement System" which is a highspeed datalogger that calculates impressed energy/force. The system was demonstrated by Well Innovation during ONS 2008 in Stavanger.

ims_screenshot_1.png

Systemet benyttes for testing av nedihullsverktøy fastspent i en testbenk."Impact Measurement System" logger data fra en sensor som gir ut data med en rate på 50 kHz, og denne sensoren blir av systemet samplet med minimum100 kHz, og presentert i en kunderapport.

Det blir benyttet en standard pc for brukergrensesnitt mot Compact RIO enheten som står for selve datainnsamlingen.

Det er to loggealternativer:

1. Single-stroke logging,som inkluderer "impact, surrounding temperature, HPU pressure and flow-pipe pressure and flow".
Testen består av ett -1- slag.

2. Multiple-stroke logging, som innebærer "impact, surrounding temperature, HPU pressure and flow-pipe pressure and flow". Test består av kontinuerlige slag i en hastighet opp til 60 hertz.

Systemet genererer rapporter, og muliggjør opphenting og analyse av gamle måledata.