NSE signs contract with SecurAlift AS

North Sea Electronics AS is proud to announce that we have signed contract with Securalift AS regarding development of Twister II (a gyro-stabilized lifting device mounted between the crane hook and the load. NSE will deliver the complete control system including; User interface, firmware, motor controllers, wireless communication, sensors interfaces and custom electronics.

NSE has also delivered the electronics integrated in the Hookmate system mentioned below.

Twister II - (link to information in Norwegian and video of prototype)

Faksimile fra SecurAlift AS
Gjennombrudd for sikkerhetsutstyr vil revolusjonere løftebransjen


29.08.2013
Seabrokers-selskapet SecurAlift AS har gjennom flere år utviklet et genuint system som vil kunne revolusjonere løftebransjen for alltid. Nå har ConocoPhillips og Shell Technology Norway AS signert et utviklingsprosjekt sammen med SecurAlift AS for å ytterligere forbedre dette.

Det nye systemet med prosjektnavnet «Twister-II», skal kunne kontrollere og styre rotasjon og bevegelse i hengende last. Det nye systemet som utvikles skal i følge foreløpige beregninger kunne få en estimert svingkraft på opptil  10.000Nm.

Disse kreftene og pre-satte svingfunksjoner skal kunne fjernstyres via radiosignaler av kranfører, eller eventuelt flaggmann, og blant annet være utstyrt med både vektceller, kompass og gps, slik at man både kan låse last og rotere den kontrollert i ønsket retning.

«Twister II» systemet vil sammen med vår «Hookmate» fjernutløsende krok, kunne revolusjonere sikkerheten innen kran & løft-bransjen både innen hav, land og ikke minst havnevirksomhet verden over, og vil kunne eliminere mange farlige løfteoperasjoner for personell og utstyr.

SecurAlift AS er veldig stolte over å ha fått med to så tunge og profesjonelle aktører som Shell og ConocoPhillips med på laget, og sammen med lokale og nasjonale samarbeidspartnere på leverandørsiden, ser vi frem til et veldig spennende samarbeid og konstruktiv utviklingstid.